De grote thema's van 2017

 

In een organisatie als De Binnenvest gebeuren iedere dag wel tientallen memorabele dingen. Laat staan wat er over een week, maand of jaar valt te vertellen. Veel van die momenten komen samen in vier grotere thema’s en belangrijke feiten.

Hybride, kleinschalige voorzieningen

De decentralisatie van de opvang naar de diverse regiogemeenten vraagt een andere organisatiewijze van opvang en verblijf. Voor wonen in de wijk is een gevarieerd arsenaal aan woonvarianten nodig om tegemoet te komen aan de diversiteit aan woonbehoeften van kwetsbare mensen. Hiervoor werken we samen met de regiogemeenten, woningcorporaties en veel aanbieders van zorg en ondersteuning. Op een aantal locaties zijn nieuwe, kleinschalige, hybride vormen van opvang en wonen tot stand gekomen.

Druk op onze voorzieningen

Door het grotere aantal decentrale locaties is de vraag naar ambulante begeleiding toegenomen. Maar ook het aantal cliënten in de (de)centrale opvang nam met ruim 27% toe. Het aantal jongeren dat een beroep doet op De Binnenvest is sterk gegroeid. Voor het eerst is in 2017 ook het aantal kinderen dat in de gezinsopvang verblijft in beeld gebracht: het gaat om in totaal 78 kinderen. Deze cijfers laten zien dat de druk op onze voorzieningen nog onverminderd groot is.

Transitie Nieuwe Energie

In 2017 stond voor de transitie van dag- en nachtopvang, Nieuwe Energie de scheiding centraal tussen verblijf en zorg. Dankzij de organisatorische scheiding van facilitaire zaken en hospitality van de begeleiding van cliënten neemt de kwaliteit van zowel zorg als verblijf toe.

Versterking bedrijfsprocessen

Ter ondersteuning van de transities in de opvang is veel aandacht uitgegaan naar versterking van de bedrijfsprocessen. Er is hard gewerkt aan de herinrichting van het cliënt-registratiesysteem Regas, dat hiermee niet alleen gebruiksvriendelijker wordt, maar ook beter is toegerust om te voorzien in de groeiende informatiebehoefte. Een HRM-agenda omvat naast een krachtgericht leiderschapstraject voor teamleiders tevens de invoering van een organisatie breed competentiemanagement gericht op persoonlijk leiderschap en het zelfstandig werken in teams.

Enkele kerngegevens

Het zijn thema’s die ook de komende jaren een belangrijke inspiratiebron voor ons werk zullen zijn.

Emmy Klooster MCM
directeur bestuurder

U bent hier

 

 

 

 

Links directeur bestuurder Emmy Klooster bij de feestelijke opening van een nieuwe tussenvoorzIening in Leiden.

Rechts Christoffel Klap, directeur van woningcorporatie Ons Doel, en midden een buurtbewoonster.

Foto: J.P. Witteman.