Key Support: ondersteuning aan huis is de sleutel

 

Het samenwerkingsverband Rosa Manus, De Binnenvest en Kwadraad lanceert Key Support: een nieuwe vorm van ondersteuning voor mensen die de greep op hun leven zijn kwijt geraakt.

Nazorg

De ervaring heeft geleerd dat sommige kwetsbare gezinnen of individuen na het afronden van intensieve hulpverlening moeite hebben om weer op eigen benen te staan. Voor deze groep is een vorm van nazorg nodig, oftewel iemand op wie ze kunnen terugvallen. Zo iemand is een vrijwilliger, een ‘Key Supporter’, die gedurende een afgesproken periode ondersteuning biedt, bijvoorbeeld in het bijhouden van de administratie, de huishouding, het opvoeden van de kinderen. Ook kan hij of zij ervoor zorgen dat iemand zich meer thuis gaat voelen in de wijk. En verder kan de Key Supporter bij dreigende terugval in een vroeg stadium de vertrouwde professionele hulpverlening inschakelen.

Gezamenlijke pilot

De Binnenvest, Rosa Manus en Kwadraad vormen een netwerk dat de pilot ontwikkelt en uitvoert. De Binnenvest en Rosa Manus zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een basistraining voor de vrijwilligers. Zij zorgen voor een passend programma, intervisie en stellen ruimte beschikbaar voor training. Kwadraad zorgt in samenwerking met De Binnenvest voor een effectieve uitvoering van het project Key Support en ondersteunt de vrijwilligers. Meer informatie: www.key-support.nl

U bent hier