Word Vriend

 

Sinds 2006 ondersteunt stichting Vrienden van De Binnenvest cliënten op verschillende manieren. Zo verstrekt de stichting bijvoorbeeld leningen en voorschotten aan cliënten, als die niet op een andere manier aan geld kunnen komen.

Iedereen heeft vrienden nodig

De Binnenvest heeft haar Vrienden nodig omdat zij sommige zaken niet zelf kan doen, hoe belangrijk die voor cliënten ook kunnen zijn. Dat kan om budgettaire of organisatorische redenen zijn. Stichting Vrienden van De Binnenvest heeft al heel wat bereikt afgelopen jaren. Om verder te kunnen gaan met bijvoorbeeld het mogelijk maken van sportactiviteiten, voorlichtingsprojecten of een financieel steuntje bieden aan een cliënt waardoor hij weer zelfstandig kan wonen, heeft de stichting nog wat extra vrienden nodig. Geïnteresseerd? Kijk dan op de speciale vriendenpagina op deze site of op de website van de vrienden zelf.

U bent hier